duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Tirage #1 : DINORST, Mot retenu : DROITS
Pivot[A]DROITS
*DROITS ADROITS ENDROITS MALADROITS PIÉDROITS
DROITS*aucun mot
*DROITS*aucun mot
Mots 2 lettres DO IN NI NÔ ON OR OS RI SI TO
Mots 3 lettres DIN DIS DIT DON DOS DOT ION ISO NID NIT NOS OIS OIT ONT ORS OST RIO RIS RIT ROI ROS ROT SIR SOI SON SOT TIN TIR TOI TON TOS TRI
Mots 4 lettres DIOT DITO DITS DOIS DOIT DONS DONT DORS DORT DOTS IONS NIDS NITS NOIR NORD NORI OINS OINT ORDI ORIN RIOS RITS ROIS ROND ROSI RÔTI ROTS SOIN SOIR SOIT SONT SORT TINS TIRS TOND TONS TORD TORS TRIN TRIO TRIS
Mots 5 lettres DIOTS DOITS DORIN DORIS DROIT INTRO IRONS IRONT NITRO NOIRS NORDI NORIS OINTS ORDIS ORINS RIONS RONDI RONDS ROSIT RÖSTI ROTIN RÔTIS SORTI TISON TONDS TORDS TRINS TRIOS TROIS
Mots 6 lettres DIRONS DIRONT DORINS DROITS INTROS NITROS NORDIS NORDIT RIDONS RONDIS RONDIT ROTINS TIRONS TONDIS TORDIS TRIONS
Mot 7 lettresaucun
DINORST + ? DÉTIRONS DRONISTE ENDROITS INTRADOS NORDISTE NORDÎTES RETONDIS RONDÎTES TARDIONS TENDOIRS TONDRAIS TORDIONS
DINORST + ?? 43 mots
DINORST + ??? 194 mots

Tirage #2 : AFHNNTU, Mot retenu : HUANT
PivotHUANT[S]
*HUANTaucun mot
HUANT* HUANTS
*HUANT*aucun mot
Mots 2 lettres AH AN AU FA HA NA NU TA TU UN UT
Mots 3 lettres FAN FAT FUN FUT HAN HUA HUN NAN NUA TAF TAN TAU TUA TUF
Mots 4 lettres FAUT HAUT HUÂT NUÂT TANN TUNA
Mots 5 lettres HUANT NUANT
Mot 6 lettresaucun
Mot 7 lettresaucun
AFHNNTU + ?aucun mot
AFHNNTU + ??aucun mot
AFHNNTU + ???aucun mot

Tirage #3 : DEEEFIU, Mot retenu : FEEDEUR
PivotFEEDEUR[S]
*FEEDEURaucun mot
FEEDEUR* FEEDEURS
*FEEDEUR*aucun mot
Mots 2 lettres DE DU EU FI IF UD
Mots 3 lettres DUE EUE FÉE FEU FIE FIU FUI IDE
Mots 4 lettres DÉFI DIEU FÉDÉ FEUE FIÉE FIEU FUIE IDÉE
Mot 5 lettres DÉFIE
Mot 6 lettres DÉFIÉE
Mot 7 lettresaucun
DEEEFIU + ?aucun mot
DEEEFIU + ?? DÉFÉQUIEZ DÉFEUILLE DÉFIGURÉE DÉFILEUSE DÉFLEURIE DÉFRUITÉE
DEEEFIU + ??? DÉFATIGUÉE DÉFAUFILÉE DÉFÉQUERAI DÉFEUILLÉE DÉFEUILLER DÉFEUILLES DÉFEUILLEZ DÉFEUTRIEZ DÉFIBREUSE DÉFIGURÉES DÉFILEUSES DÉFLEURIES DÉFRUITÉESSULFITÉE FREUDIENNE REDIFFUSÉE

Tirage #4 : EEIIJSY, Mot retenu : YÉTIS
Pivot YÉTISaucun
*YÉTISaucun mot
YÉTIS*aucun mot
*YÉTIS*aucun mot
Mots 2 lettres ES JE SE SI
Mot 3 lettresaucun
Mots 4 lettres JÈSE SIÉE
Mot 5 lettresaucun
Mot 6 lettresaucun
Mot 7 lettresaucun
EEIIJSY + ?aucun mot
EEIIJSY + ??aucun mot
EEIIJSY + ???aucun mot

Tirage #5 : ?EIJLMW, Mot retenu : J(O)LIE
PivotsJOLIE[S.T]
*JOLIEaucun mot
JOLIE* JOLIES JOLIESSE JOLIESSES JOLIET JOLIETS JOLIETTAIN JOLIETTAINE JOLIETTAINES JOLIETTAINS JOLIETTE JOLIETTES
*JOLIE* CAJOLIEZ ENJÔLIEZ
Mots 2 lettres IL JE LE LI ME MI
Mots 3 lettres ÎLE LEI LEM LIE MÉL MIE MIL
Mots 4 lettres LIME MIEL MILE
Mot 5 lettresaucun
Mot 6 lettresaucun
EIJLMW + ?aucun mot
EIJLMW + ??aucun mot
EIJLMW + ???aucun mot

Tirage #6 : EEEMMOW, Mot retenu : ÉWÉE
PivotÉWÉE[S]
*ÉWÉE INTERVIEWÉE
ÉWÉE* ÉWÉES
*ÉWÉE* INTERVIEWÉES
Mots 2 lettres ME OM
Mots 3 lettres ÉWÉ MÉO
Mots 4 lettres ÉWÉE MÊME MÉMO MÔME
Mot 5 lettres MÉMÉE
Mot 6 lettresaucun
Mot 7 lettresaucun
EEEMMOW + ?aucun mot
EEEMMOW + ??aucun mot
EEEMMOW + ???aucun mot

Tirage #7 : ABILNNX, Mot retenu : NIXE
PivotNIXE[S]
*NIXEaucun mot
NIXE* NIXES
*NIXE*aucun mot
Mots 2 lettres AI AN BA BI IL IN LA LI NA NI XI
Mots 3 lettres AIL ANI BAI BAL BAN IBN IXA LAI LIA LIN NAN NIA NIB
Mots 4 lettres ANIL BAIL BAIN BANI BILA BINA NABI NAIN
Mots 5 lettres BANNI BILAN
Mot 6 lettresaucun
Mot 7 lettresaucun
ABILNNX + ?aucun mot
ABILNNX + ??aucun mot
ABILNNX + ???aucun mot

Tirage #8 : ?ABLLNU, Mot retenu : BALL(O)UNE
PivotBALLOUNE[S]
*BALLOUNEaucun mot
BALLOUNE* BALLOUNES
*BALLOUNE*aucun mot
Mots 2 lettres AN AU BA BU LA LU NA NU UN
Mots 3 lettres ALU BAL BAN BAU BUN NUA NUL
Mots 4 lettres ALUN BULL BUNA NUBA ULNA
Mot 5 lettres BULLA
Mot 6 lettresaucun
ABLLNU + ? BULLANT
ABLLNU + ?? BALLOUNE
ABLLNU + ??? ANNULABLE BALLOUNES BALLUCHON BOUILLANT BULLAIENT INLOUABLE

Tirage #9 : ADEHRSU, Mot retenu : JURADES
Pivot JURADESaucun
*JURADESaucun mot
JURADES*aucun mot
*JURADES*aucun mot
Mots 2 lettres AH AS AU DA DE DU EH ES EU HA HÉ RA RÉ RU SA SE SU UD US
Mots 3 lettres ARE ARS ASE DAH DER DES DRU DUE DUR DUS EAU ERS EUH EUS HEU HUA HUE RAD RAS RÉA RHÉ RUA RUE RUS SAR SUA SUD SUE SUR UDS URE USA USE
Mots 4 lettres ARDU ARES AREU DAHS DAHU DERS DRUE DRUS DUES DURA DURE DURS DUSE HARD HASE HEUR HUAS HUER HUES HURE RADE RADS RASE RASH RÉAS REDÛ RÉSA RHÉS RUAS RUDE RUES RUSA RUSE RUSH SAUR SEAU SERA SHED SUER SURE URES USER
Mots 5 lettres ARDUE ARDUS DAHUS DARSE DRUES DRUSE DURAS DURES HARDE HARDS HERSA HEURS HUARD HUERA HURES RADES REDUS RUADE RUDES SADHU SARDE SAURE SUDRA SUERA SURAH USERA
Mots 6 lettres ARDUES HARDES HUARDS HUERAS RUADES SHUDRA
Mot 7 lettresaucun
ADEHRSU + ? HARDEURS HARDEUSE HUSSARDE RÉCHAUDS
ADEHRSU + ?? CHAUDRÉES CHIADEURS CRUCHADES DÉPHASEUR DOUCHERAS HARDEUSES HASARDEUX HOURDAGES HOURDÂMES HOURDASSE HOURDÂTES HOURDERAS HUSSARDES HYDRAULES
ADEHRSU + ??? BAUDRUCHES BOUCHARDES CHAUDERIES CHAUDIÈRES DÉBUCHERAS DÉCHAUSSER DÉHOUSSERA DÉJUCHERAS DÉPHASEURS DÉSHUILERA DÉTACHEURS DOUCHERAIS ÉCHAUDERAS ÉCHAUDOIRS HASARDEUSE HORSEGUARD HOURDASSES HOURDERAIS MOUCHARDES PERCHAUDES STADHOUDER STATHOUDER THRAUPIDÉS

Tirage #10 : ABCEEGI, Mot retenu : CUBÉE
PivotCUBÉE[S]
*CUBÉE INCUBÉE
CUBÉE* CUBÉES
*CUBÉE* INCUBÉES
Mots 2 lettres AI BA BÊ BI ÇÀ CE CI
Mots 3 lettres ACE AGE AGI AIE BAC BAI BÉA BEC BÉE BIC CAB GAI
Mots 4 lettres ABÉE ÂGÉE AGIE BAIE BÉAI BIGE CAGE CÈBE GAIE GEAI
Mots 5 lettres BEIGE CAGÉE ÉGAIE GABIE
Mot 6 lettres BÉGAIE
Mot 7 lettresaucun
ABCEEGI + ?aucun mot
ABCEEGI + ??aucun mot
ABCEEGI + ??? BÉGONIACÉE NÉGOCIABLE OBLIGEANCE

Tirage #11 : AAGIRTT, Mot retenu : RÉGATAIT
Pivot[F]RÉGATAIT
*RÉGATAIT FRÉGATAIT
RÉGATAIT*aucun mot
*RÉGATAIT*aucun mot
Mots 2 lettres AA AI RA RI TA
Mots 3 lettres AGA AGI AIR AIT ARA ART GAI GÎT IRA RAI RAT RIA RIT TAG TAR TAT TIR TRI
Mots 4 lettres AGIR AGIT AIRA ARIA GARA GARI GÂTA GÎTA RAAG RAGA RAÏA RAIT RATA TAIT TARA TARI TATA TATI TIRA TRIA
Mots 5 lettres AGIRA AGITA AIRÂT GAÏTA GARAI GARÂT GÂTAI GÂTÂT GATTA GÎTÂT RAÏTA RATAI RATÂT TAÏGA TAIRA TARAI TARÂT TARIT TARTI TÂTAI TATAR TIGRA TIRÂT TITRA TRAIT TRIÂT
Mots 6 lettres AGITÂT ATTIRA GARAIT GÂTAIT GATTAI GRATTA RATAIT TARAIT TIGRÂT TRAITA
Mot 7 lettres GRATTAI
AAGIRTT + ? ATTIGERA GARANTIT GÂTERAIT GATTERAI GRANITÂT GRATINÂT GRATTAIS GRATTAIT GRAVITÂT RAGOTAIT RÉGATAIT TARGUAIT
AAGIRTT + ?? 33 mots
AAGIRTT + ??? 58 mots

Tirage #12 : AAEHNTZ, Mot retenu : ZÊTA
Pivot[D]ZÊTA
*ZÊTA DZÊTA
ZÊTA* ZÉTACISME ZÉTACISMES
*ZÊTA*aucun mot
Mots 2 lettres AA AH AN EH EN ET HA HÉ NA NE TA TE
Mots 3 lettres ANA ÂNE ÊTA HAN NET NEZ TAN THÉ ZEN
Mots 4 lettres AHAN ANTE ENTA HÂTA HÂTE NAZE ZÊTA
Mots 5 lettres AHANE ANETH HANTA HANTE HÂTEZ HAZAN THANE
Mots 6 lettres AHANEZ HANTEZ
Mot 7 lettresaucun
AAEHNTZ + ?aucun mot
AAEHNTZ + ??aucun mot
AAEHNTZ + ??? CHÂTAIGNEZ HANTASSIEZ PHANTASMEZ ZOANTHAIRE

Tirage #13 : AGHINRU, Mot retenu : HUN
PivotsHUN[E.S]
*HUNaucun mot
HUN* HUNE HUNES HUNIER HUNIERS HUNNIQUE HUNNIQUES HUNS HUNTER HUNTERS
*HUN*46 mots
Mots 2 lettres AH AI AN AU HA HI IN NA NI NU RA RI RU UN
Mots 3 lettres AGI AIR ANI GAI GAN GHI GIN GUI GUR HAÏ HAN HIA HUA HUI HUN IRA NIA NUA NUI RAI RIA RUA UNI
Mots 4 lettres AGIR AGNI AGUI AIGU ARGH GAIN GARI GAUR GRAU GUAI GUAR HAÏR HUAI NAGI NUAI RANG RANI RING RUAI RUGI UGNI UNIR
Mots 5 lettres AHURI GARNI GRAIN NUIRA RUINA UNIRA URINA
Mot 6 lettres RUGINA
Mot 7 lettres NURAGHI
AGHINRU + ? CHURINGA
AGHINRU + ?? CHURINGAS GUINCHERA HARANGUAI
AGHINRU + ??? CHLINGUERA CHOUGNERAI GAUCHIRENT GAUCHIRONS GAUCHIRONT GUINCHERAI GUINCHERAS HARANGUAIS HARANGUAIT HARANGUIEZ HARENGUIER

Tirage #14 : AEGIRSV, Mot retenu : VAGIS
Pivot VAGISaucun
*VAGISaucun mot
VAGIS* VAGISSAIENT VAGISSAIS VAGISSAIT VAGISSANT VAGISSANTE VAGISSANTES VAGISSANTS VAGISSE VAGISSEMENT VAGISSEMENTS VAGISSENT VAGISSES VAGISSEZ VAGISSIEZ VAGISSIONS VAGISSONS
*VAGIS* CARAVAGISME CARAVAGISMES CARAVAGISTE CARAVAGISTES ESCLAVAGISME ESCLAVAGISMES ESCLAVAGISTE ESCLAVAGISTES
Mots 2 lettres AI AS ES RA RÉ RI SA SE SI VA VÉ VS
Mots 3 lettres AGE AGI AIE AIR AIS ARE ARS ASE AVÉ ERG ERS GAI GIS GRÉ IRA IRE IVE RAI RAS RÉA REG RIA RIE RIS SAÏ SAR SIR VAR VAS VER VÉS VIA VIE VIS
Mots 4 lettres AGES AGIE AGIR AGIS AIES AIRE AIRS AISE AREG ARES AVÉS AVIS ERGS GAIE GAIS GARE GARI GARS GAVE GEAI GÉRA GRAS GRÉA GRÉS GRIS IRAS IRES IVES IVRE RAGE RAIE RAIS RASE RAVE RAVI RÉAI RÉAS RÉGI REGS REIS RÉSA RÊVA RIAS RIES RIVA RIVE SAGE SAIE SARI SÉGA SERA SÉVI SIRE VAGI VAIR VAIS VARS VASE VERS VIES VIRA VIRE VISA VISE VRAI
Mots 5 lettres AGIES AGRÈS AIGRE AIRES ARISE AVERS AVISE GAIES GARES GARIS GAVER GAVES GEAIS GÉRAI GÉRAS GÉSIR GIVRA GIVRE GRAVE GRAVI GRÉAI GRÉAS GRÉSA GREVA GRISA GRISE GRIVE IVRES RAGES RAIES RAVES RAVIE RAVIS RÉAGI RÉAIS RÉGIS RÊVAI RÊVAS REVIS RIVAS RIVES SERAI SÉRIA SERVI SÉVIR SEVRA SIÉRA VAGIR VAGIS VAIRÉ VAIRS VARIE VASER VERSA VIRAS VIRES VISER VRAIE VRAIS
Mots 6 lettres AIGRES AVISER ÉGRISA GÉRAIS GIVRAS GIVRES GRAVES GRAVIE GRAVIS GRÉAIS GRÉSAI GREVAI GREVAS GRIVES RAVIES RAVISE RÉAGIS RÊVAIS RÉVISA RIVAGE SÉVIRA SEVRAI VAIGRE VAIRÉS VARIES VERSAI VIAGER VIRAGE VISAGE VISERA VRAIES
Mots 7 lettres GRAVIES GREVAIS RIVAGES VAIGRES VIAGERS VIRAGES
AEGIRSV + ? DÉGIVRAS GAVERAIS GIVRAGES GIVRÂMES GIVRASSE GIVRÂTES GIVRERAS GRAVIDES GRAVIERS GRAVÎMES GRAVISSE GRAVITES GRIVELAS VIAGÈRES VIBRAGES VITRAGES
AEGIRSV + ?? 47 mots
AEGIRSV + ??? 90 mots

Tirage #15 : AEEILMR, Mot retenu : ÉLIMERAI
PivotsÉLIMERAI[S.T]
*ÉLIMERAIaucun mot
ÉLIMERAI* ÉLIMERAIENT ÉLIMERAIS ÉLIMERAIT
*ÉLIMERAI*aucun mot
Mots 2 lettres AI IL LA LE LI MA ME MI RA RÉ RI
Mots 3 lettres AIE AIL AIR ALE ÂME AMI ARE ÈRE ÎLE IRA IRE LAI LEI LEM LIA LIE MAI MAL MÉL MER MIE MIL MIR RAI RAM RÉA RÉE REM RIA RIE
Mots 4 lettres AÈRE AILE AIME AIRE ALEM AMER AMIE ARME ÉLIA ÉLIE ÉMIA ÉMIE ÉMIR LAIE LAME LARE LARI LIÉE LIER LIMA LIME LIRA LIRE MAIE MAIL MÂLE MALI MARE MARI MÊLA MÊLÉ MÈRE MERL MIEL MILE MIRA MIRE RAIE RAIL RÂLE RAME RAMI RÉAI REAL RÉEL RIAL RIEL RIMA RIME
Mots 5 lettres AILÉE AIMÉE AIMER AIRÉE ALMÉE AMÈRE ARMÉE ÉLÉMI ÉLIER ÉLIMA ÉLIME ÉLIRA ÉLIRE ÉMAIL ÉMERI ÉMIER LAMÉE LAMER LAMIE LARME LIERA LIMÉE LIMER MAËRL MAIRE MARÉE MARIE MARLE MARLI MÊLAI MÊLER MÉLIA MERLE MILER MIRÉE RAMÉE RAMIE RÉALE RELAI RELIA RELIE RIMÉE
Mots 6 lettres AMÉLIE ÉLIERA ÉLIMER ÉMIERA LAMIER LIMERA MARIÉE MÊLERA RELAIE REMÊLA
Mots 7 lettres ÉLIMERA MÊLERAI REMÊLAI
AEEILMR + ? AMÉLIORE ARMELINE ÉLIMERAI ÉLIMERAS ÉMAILLER EMPERLAI EMPILERA ÉMULERAI LAMERIEZ MALTERIE MATÉRIEL MÊLERAIS MÊLERAIT MEULERAI MINÉRALE PARMÉLIE RÉALISME RELIÂMES REMAILLE REMBLAIE REMÊLAIS REMÊLAIT
AEEILMR + ?? 108 mots
AEEILMR + ??? 281 mots

Tirage #16 : CNOOPSV, Mot retenu : NOVAS
Pivot NOVASaucun
*NOVAS BOSSANOVAS CASANOVAS HYPERNOVAS INNOVASNOVAS SUPERNOVAS
NOVAS* NOVASSE NOVASSENT NOVASSES NOVASSIEZ NOVASSIONS
*NOVAS* INNOVASSE INNOVASSENT INNOVASSES INNOVASSIEZ INNOVASSIONS RÉNOVASSE RÉNOVASSENT RÉNOVASSES RÉNOVASSIEZ RÉNOVASSIONS
Mots 2 lettres NÔ OC ON OS VS
Mots 3 lettres CON NOS ONC SOC SON VOC VOS
Mots 4 lettres CONS COPS NOVO POCO SONO VOCS
Mots 5 lettres CONSO SCOOP
Mot 6 lettresaucun
Mot 7 lettresaucun
CNOOPSV + ?aucun mot
CNOOPSV + ??aucun mot
CNOOPSV + ??? PROVOCANTS

Tirage #17 : ACEMOPT, Mot retenu : ACOMPTE
PivotACOMPTE[S]
*ACOMPTEaucun mot
ACOMPTE* ACOMPTES
*ACOMPTE*aucun mot
Mots 2 lettres ÇÀ CE ET MA ME OC OM TA TE TO
Mots 3 lettres ACE ÂME CAP CEP CET COM CÔT ÉCO ÊTA MAC MAO MAT MEC MÉO MET MOA MOT OPE ÔTA ÔTE PAT PEC PET POT TAC TAO TEC TEP TOC TOM TOP
Mots 4 lettres ACMÉ ACTE APTE CAME CAMP CAPE CAPO CATÉ COMA COTA COTE ÉCOT ÉTOC MATE MÉAT MÉTA OCTA OMET OPTA OPTE PÂME PÂTE PÉTA POTA POTE TACO TAPE TEAM TOMA TOME TOPA TOPE
Mots 5 lettres ATOME CAMÉO CAMPE CAMPO CAPET CAPOT CAPTE COMTE COPTE ÉCOPA ÉCÔTA PACTE TEMPO
Mots 6 lettres CAPOTE COMATE COMPTA COMPTE ÉCOPÂT EMPOTA
Mots 7 lettres ACOMPTE COMPÉTA
ACEMOPT + ? ACOMPTES COMPACTE COMPÉTAI COMPÉTAS COMPÉTÂT COMPLÉTA COMPTAGE COMPTERA DÉCOMPTA EMPOCHÂT ESCOMPTA RECOMPTA
ACEMOPT + ?? 44 mots
ACEMOPT + ??? 113 mots

Tirage #18 : FINOPQR, Mot retenu : PROF
PivotPROF[S]
*PROFaucun mot
PROF*248 mots
*PROF*72 mots
Mots 2 lettres FI IF IN NI NÔ ON OR PI QI RI
Mots 3 lettres FIN FOI FON FOR ION NIF PIF PIN PRO QIN RIF RIO ROI
Mots 4 lettres FION FOIN INFO NOIR NORI ORIN PION PROF
Mots 5 lettres ORPIN PRION
Mot 6 lettres FRIPON
Mot 7 lettresaucun
FINOPQR + ?aucun mot
FINOPQR + ??aucun mot
FINOPQR + ???aucun mot

Tirage #19 : EINOQSU, Mot retenu : QUINE
Pivots[E]QUINE[E.S]
*QUINE ACOQUINE ALGONQUINE ARLEQUINE BASQUINE BISQUINE BOUQUINE CHLOROQUINE COQUINE DAMASQUINE ENQUIQUINE ÉQUINE FOURQUINE MAJORQUINE MANOSQUINE MAROQUINE MESQUINE MINORQUINE PASQUINE ROUQUINE TAQUINE TRUSQUINE
QUINE* QUINÉE QUINÉES QUINES
*QUINE*186 mots
Mots 2 lettres EN ES EU IN NE NI NÔ NU ON OS OU QI SE SI SU UN US
Mots 3 lettres ÉON EUS ION ISO NÉO NÉS NIE NOS NUE NUI NUS OIE OIS OSE OUI QIN QIS QUE QUI SEN SOI SON SOU SUE UNE UNI UNS USE
Mots 4 lettres ÉONS INSU IONS NÉOS NIES NOIE NOUE NOUS NUES NUIS OIES OINS OUÏE OUIN OUÏS QINS QUOI SEIN SIEN SOIE SOIN SONE SOUE SUIE UNES UNIE UNIS
Mots 5 lettres ÉQUIN NIQUE NOIES NOISE NOUES NUISE OSQUE OUÏES QUINE SINUE SONIE UNIES USINE
Mots 6 lettres ENQUIS ÉQUINS NIQUES ONQUES QUINES SEQUIN
Mots 7 lettres SINOQUE SONIQUE
EINOQSU + ? CINOQUES CONIQUES CONQUISE COQUINES ÉQUIPONS GNOSIQUE INVOQUES IONIQUES ONTIQUES QUESTION QUÊTIONS QUINONES SINOQUES SONIQUES TONIQUES
EINOQSU + ?? 65 mots
EINOQSU + ??? 190 mots

Tirage #20 : KLMOORS, Mot retenu : MOKOS
Pivot MOKOSaucun
*MOKOSaucun mot
MOKOS*aucun mot
*MOKOS*aucun mot
Mots 2 lettres OM OR OS
Mots 3 lettres LOS MOL MOR MOS ORS ROM ROS SOL SOM
Mots 4 lettres LOMO LOOK LORS MOKO MOOK MORS ROMS SMOK SOLO
Mots 5 lettres LOMOS LOOKS MOKOS MOOKS
Mot 6 lettresaucun
Mot 7 lettresaucun
KLMOORS + ?aucun mot
KLMOORS + ?? WOOLMARKS
KLMOORS + ??? RELOOKÂMES


Détails de la partie Partie du 10 septembre 2020 à 11:34


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com